Legal notices

Juridische informatie

De site wordt geproduceerd door Etam Development, een commanditaire vennootschap op aandelen, met een kapitaal van 10.961.739 euro, geregistreerd onder het nummer 308 382 035 RCS Paris, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 78 rue de Rivoli - 75004 Parijs, Frankrijk.
Administratief hoofdkantoor: 57/59 rue Henri Barbusse - 92110 Clichy - Frankrijk. Tel. : +33 (1) 55 90 70 70.

De directeur van de publicatie is Mijnheer Frédéric de Castro , Algemeen Financieel Directeur

Realisation van de site : agence EPOKA

De Site wordt beheerd door de firma Etam Développement.

Etam Development streeft ernaar de informatie op deze Site zo goed mogelijk te actualiseren en up-to-date te houden, en behoudt zich het recht om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud te corrigeren. Etam Development kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze Site beschikbaar wordt gesteld

Als gevolg hiervan wijst Etam Développement elke verantwoordelijkheid af:
- voor elke onderbreking, opschorting of disfunctie van de Site,
- verlies van gegevens, optreden van bugs,
- voor elke onnauwkeurigheid of omissie met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de Site,
- voor enige schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbreuk door een derde partij die heeft geleid tot een wijziging van de informatie die op de Site beschikbaar is gesteld,
- en meer in het algemeen elke directe en indirecte schade, ongeacht de oorzaken of de gevolgen hiervan, waaronder met name de kosten, de winstderving van klanten, van gegevens die kunnen ontstaan door de toegang van iedereen op de Site of het onvermogen om toegang te krijgen tot of informatie te crediteren direct of indirect van de laatste.

Specifieke waarschuwing met betrekking tot financiële informatie

De informatie die op de Site wordt gepubliceerd, kan niet worden beschouwd als een stimulans om te investeren. In geen geval mogen ze opgevat worden als uitnodiging en vormen ze geen aanbod tot inschrijving op, aankoop of ruil van aandelen of andere effecten van Etam Development.

Eigendomsrechten van Etam Development

De volledige site is onderworpen aan internationale auteursrechten, handelsmerken en in het algemeen, intellectueel eigendomsrecht. De inhoud, presentatie, merken en logo's die verschijnen op de pagina's van deze site zijn het exclusieve eigendom van de Etam Groep en haar medewerkers.

Toepasselijk recht

Deze wettelijke kennisgevingen zijn opgesteld in overeenstemming met de Franse wetgeving.

In het geval van een geschil met betrekking tot de Site, zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van het Hof van Beroep van Parijs bevoegd, met inbegrip van in het geval van meerdere verweerders, tijdelijke acties of garanties.

Cookies are small files that are saved on your device during your visit. By clicking on I ACCEPT, you allow our team to collect statistics from anonymous visits to improve your navigation and that of other users.